Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011

Το ιδανικό όχημα για τους φίλους της μπύρας
Μόνο στο ψυγείο δεν μπαίνει