Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

Δύο χρόνια διορία στους αιώνιους φοιτητές


Δύο χρόνια διορία στους αιώνιους φοιτητές δίνει το υπουργείο Παιδείας προκειμένου να λύσουν το θέμα της αποφοίτησής τους. Από την άλλη, αφαιρεί το δικαίωμα χορήγησης δωρεάν βιβλίων σε όσους παρακολουθούν δεύτερη φορά ένα μάθημα και σε όσους θέλουν να σπουδάσουν δεύτερη επιστήμη. Επί πληρωμή από φέτος.


 Όπως αναφέρεται στις μεταβατικές διατάξεις, σε ο,τι αφορά τους αιώνιους:
 Μεταβατικές διατάξεις "Όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας μικρότερης από αυτήν της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι έχουν απολέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα όταν συμπληρώσουν φοίτηση διάρκειας ίσης με το διπλάσιο αριθμό εξαμήνων απ' όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του Ιδρύματος".
 Για τα συγγράμματα "Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα σε φοιτητές:
 α) που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου και
 β) για μαθήματα που παρακολουθούν για δεύτερη φορά, για τα οποία τους έχει ήδη χορηγηθεί δωρεάν σύγγραμμα".

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ