Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ


Η Εμπορική Τράπεζα, μέλος της Crédit Agricole, ηγέτη παροχής πελατοκεντρικών υπηρεσιών τραπεζικής στη Γαλλία και ενός από τους μεγαλύτερους Τραπεζικούς Ομίλους στην Ευρώπη, με 160.000 εργαζόμενους, 54 εκατομμύρια πελάτες και δίκτυο 11.500 καταστημάτων σε 70 χώρες, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για
περισσότερα από 100 χρόνια στην ελληνική οικονομία, αποτελώντας έναν έμπιστο συνεργάτη των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Μέσα από το ευρύ Δίκτυο Καταστημάτων της, το οποίο αναβαθμίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ενός νέου, σύγχρονου μοντέλου Λιανικής Τραπεζικής, με τη σημαντική τεχνογνωσία και στήριξη που της παρέχει ο μητρικός της όμιλος, η Εμπορική Τράπεζα καλύπτει αξιόπιστα και αποτελεσματικά ολόκληρο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών, προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες αποταμιευτικές, χρηματοδοτικές και επενδυτικές ανάγκες των πελατών της.
Λόγω της ανάπτυξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Δικτύου Λιανικής Τραπεζικής, η Εμπορική Τράπεζα επιθυμεί να προσλάβει:
ΤΑΜΙΕΣ /TELLERS Για τα κατάστηματά της
Oι ενδιαφερόμενοι/ες  που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, πατώντας στο ακόλουθο link: «TELLER Νομού» , το αργότερο μέχρι τις  05/03/12.