Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

Νάτος νάτος ο πρωθυπουργός...Έτσι. 
Αυτός θα φέρει και επενδύσεις. 
Θα μας γκαστρωσει λιγάκι αλλά κομμάτια να γίνει….

stoklari