Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Ανέκδοτα πως λέγεται στα τούρκικα

Ανέκδοτα πως λέγεται στα τούρκικα… Κρύα σύντομα ανεκδοτάκια για πολύ κρύο…
Πως λεγεται στα τουρκικα